Članarina Univerzitetske biblioteke

Studenti i nastavnici koji žele da ostvare oravo na besplatnu člansku kartu Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ treba da se jave u Studentsku službu Jeleni Stojićević. Potrebna dokumentacijaprosleđuje se bioblioteci na obradu a članarina važi 12 meseci od dana dobijanja članske karte.