Obuka za Moodle

Studensti studijskog programa Master akademske studije Kultura i komunikacije mogu se prijaviti za jednodnevnu obuku za rad na platformi za elektronsko učenje Moodle.

Nastavu izvodi saradnik u nastavi Nikola Janjić a teme su vezane za korišćenje Moodle-a za studente, polaznike kurseva (predmeta) u okviru redovne nastave.