Junski ispitni rok

Prijave ispita za junski ispitni rok studenti mogu obaviti od 03. juna do 05. juna 2019. godine, popunjavanjem ispitnih prijava i predajom istih u Studentsku službu Škole.

Ispiti, prema planu održavanja i u dogovoru sa profesorima, biće održani u vremenu od 06. juna do 05. jula 2019. godine.

Bliža obaveštenja i informacije studenti mogu dobiti od predmetnih nastavnika ili u Studentskoj službi.