Kraj semestra i raspust

Jesenji semestar zvanično se završava poslednjeg radnog dana u ovoj godini to jest 29. 12.2019. a tada počinje i zimska pauza. Prijavljivanje ispita za januarski ispitni rok obaviće se između 15. i 17. januara a ispitni rok će početi 20. januara i trajaće do 10. februara.

Studentska služba i urava Škole neće raditi u vreme državnih praznika a sve druge dane službe će redovno raditi.