Prolećni semestar

Prolećni semestar počinje 10. februara 2020. a nastava će trajati 15 radnih sedmica prema rasporedu časova. Sedma sedmica je rezervisana za kolokvijumsku nedelju i u njoj se ne odvija nastava već se pram rasporedu aktivnosti obavlaju seminari i kolokvijumi.

U toku ovog semestra aprilski ispitni rok biće održan prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.