Ispitni rok April 2022.

Prijava ispita za aprilski ispitni rok trajaće od 28. do 31. marta 2022. godine. Ispiti se mogu prijaviti u Studentskoj službi VŠK popunjavanjem ispitne prijave ili slanjem prijave elektronskom poštom u Studentsku službu, pri čemu se originalna papirna verzija prijave mora naknadno dostaviti.

Ispitni rok će se održati od 04. do 18. aprila 2022. godine prema rasporedu ispita koji će biti naknadno objavljen.

Potrebno je da studenti ispune sve svoje predispitne obaveze i steknu najmanje 35 poena iz predispitnih obaveza da bi stekli pravo prijavljivanja ispita. Uplata naknade za prijavu ispita u visini od 500,00 dinara vrši se na žiro račun Škole prema podacima sa sajta.