Teme master radova

Studenti master studija koji su stekli uslove mogu pristupiti izboru teme i istraživanju za potrebe pisanja master rada. Izbor teme vrši se u predviđenoj proceduri sa predmetnim nastavnikom (budući mentor). Detaljne informacije i uputstva za istraživački rad, temu i kasnije Pročitajte ceo tekst …

Overa semestra

Obaveštavamo sve studente osnovnih i master studijskih programa da su u obavezi da blagovremeno prikupe potpise profsora iz svih predmeta koje su pohađali tokom prolećnog semestra, kako bi na vreme mogao da se zaključi semestralni list i konstatuje ispunjenos predispitnih Pročitajte ceo tekst …