Važno

VŠK važne informacije


 • Aprilski ispitni rok

  Prijava ispita za aprilski ispitni rok trajaće od 01. do 05. aprila 2019. godine . Ispiti se mogu prijaviti u Studentskoj službi VŠK popunjavanjem ispitne prijave. Ispitni rok će se…

 • Članarina Univerzitetske biblioteke

  Studenti i nastavnici koji žele da ostvare oravo na besplatnu člansku kartu Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ treba da se jave u Studentsku službu Jeleni Stojićević. Potrebna dokumentacijaprosleđuje se bioblioteci na…

 • Početak nastave i konsultacije

  Školska 2018./19. godina počinje u ponedeljak 01. oktobra 2018. godine a nastava i konsultacije na svim studijskim programima odvijaće se prema utvrđenom rasporedu. Studenti su u obavezi da blagovremeno upišu…

 • Septembarski ispitni rok

  Prijavljivanje ispita za septembarski ispitni rok trajaće od 20. 08. do 26. 08. 2018. godine. Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku biće objavljen 26. 08. 2018 a ispitni rok…

 • Upis naredne godine

  Studenti osnovnih akademskih studija, koji su stekli uslov za upis naredne školske godine, mogu izvršiti upis godine svakim radnim danom u Studentskoj službi Škole. Za upis godine potrebno je: Semestralni…

 • Teme master radova

  Studenti master studija koji su stekli uslove mogu pristupiti izboru teme i istraživanju za potrebe pisanja master rada. Izbor teme vrši se u predviđenoj proceduri sa predmetnim nastavnikom (budući mentor).…


Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa