Članarina Univerzitetske biblioteke

Studenti i nastavnici koji žele da ostvare oravo na besplatnu člansku kartu Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ treba da se jave u Studentsku službu Jeleni Stojićević. Potrebna dokumentacijaprosleđuje se bioblioteci na obradu a članarina važi 12 meseci od dana dobijanja članske karte.

Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa