COVID19: Aktivnosti za vreme pandemije

U skladu sa propisanim merama u toku trajanja pandemije virusa Covid19, VisKom organizuje svoj rad i aktivnosti kako bi se planovi na vreme realizovali i sve aktivnosti obavile uspešno. Nastava se organizuje na redovnoj nastavi u malim grupama, uz mere distanciranja, lične zaštite i dezinfekcije prostora i ljudi u njemu. Za sada je ova način bezbedan i puzdan.

Ukoliko mere budu strožije VisKom će svoje nastavne i druge aktivnosti prilagoditi istim tako da nastava ne trpi i da se svi ispiti održavaju na vreme.

Studentska služba i uprava Škole rade po redovnom radnom vremenu i rasporedu a dostupni su studentima u svako doba telefonski ili elektronskim putem.

Škola poziva sve studente da se strogo pridržavaju mera koje propisuju nadležni državni organi, kako bi smo svi zajedno uspešno prebrodili krizu sa što manje posledica.

Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa