Download

Ovde možete preuzeti različite vrste dokumenata, obrazaca i materijala koji su potrebni u radu.

 

Obrasci:

Zahtev i obrazloženje teme diplomskog/master rada

Izveštaj mentora o radu

Izjava o originalnosti rada

Semestralni list

Obrazac opšte molbe

Molba za priznavanje ispita položenog na drugoj visokoškolskoj ustanovi

 

Različiti priručnici i uputstva:

Priručnik za rad u Moodle programu za predavače 

How to use Moodle (En)

 

Akti Škole:

Pravilnik o studentskim radovima

Pravilnik o proveri znanja i ocenjivanju studenata

Pravilnik o studijama