Erasmus povelja VŠK

Obaveštavamo studente i nastavnike da je naša Škola dobila Evropsku povelju visokog obrazovanja koju dodeljuje Evropska unija kao akreditacioni akt za učešće u programima međunarodne saradnje Erasmus+.

Pozivamo sve studente i nastavnike koji su zainteresovani da se angažuju, ili imaju ideje i predloge sa kojima bi smo zajednički mogli da se uključimo u programe saradnje Erasmus+ da se jave u sekretarijat radi formiranja projektnog tima Škole.

Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa