Januarski ispitni rok

Prijava ispita za januarski ispitni rok trajaće tokom prve sedmice posle novogodišnjih praznika. Ispiti se mogu prijaviti u Studentskoj službi VŠK popunjavanjem ispitne prijave.

Ispitni rok će se održati od 14. januara do 10. februara 2019. godine prema rasporedu ispita.

Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa