Januarski ispitni rok 2023

Prijava ispita za januarski ispitni rok trajaće od 3. do 6. januara 2023. godine . Ispiti se mogu prijaviti u Studentskoj službi VŠK popunjavanjem ispitne prijave ili slanjem email poruke sa podacima o prijavljenim predmetima u Studentsku službu (pri čemu se mora naknadno dostaviti postpisana prijava na obrascu)..

Ispitni rok će se održati od 23. januara do 28. februara 2023. godine prema rasporedu ispita koji će biti naknadno objavljen.

Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa