Raspored ispita jun

Ispiti u junskom ispitnom roku će biti održani prema sledećem rasporedu po danima, vremenu i mestu održavanja ispita. Predmeti za koje je predviđeno održavanje pismenog i usmenog ispita će biti naknadno zakazani u dogovoru sa studentima koji prijave polaganje i predmetnim nastavnicima.

Raspored je sledeći:

Predmet Datum Vreme Sala
Medijska kultura 30-06-18 12h S1
Etika 30-06-18 13h S1
Globalni mediji 30-06-18 14h S2
Teorije kulture i umetnosti 30-06-18 10h S1
Hermeneutika 30-06-18 12h S3
Savremene kulturne teorije 30-06-18 10h S4
Odnosi s medijima 25-06-18 15h S1
Jezik i stilistika 25-06-18 12h S1
Engleski jezik 16-06-18 14h S2
Marketing 16-06-18 10h S2
Osnove komunikologije 16-06-18 12h S1
Informatika 05-07-18 12h S1
Postmodernizam 07-07-18 12h S1

Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa