Junski ispitni rok

Obaveštavno studente da će se junski ispitni rok, prema kalendaru rada za školsku 2017./2018. godinu, održati između 18. 06. 2018. do 08. 07. 2018. godine. Detaljan raspored ispita objavićemo do 12. 06. 2018. godine nakon prijema svih prijava za polaganje ispita, Rok za prijave ispita biće od 05. 06. do 08.06. 2018. godine.

Prijava ispita može se obaviti elektronskom poštom a obrazac ispitne prijave potpisuje se prilikom polaganja ispita.

U junskom ispitnom roku prijavljuju se ispiti koje su studenti odslušali i za koje su u predispitnim obavezama stekli najmanje 35 poena.

Pravilima studija predviđeno je da ispit može polagati student koji je ispunio potrebne predispitne obaveze i izmirio finansijske obaveze prema Školi. Molimo studente da imaju u vidu ove obaveze jer neće biti moguće polaganje ispita u slučaju neispinjenja jedne od predviđenih obaveza.

Više detalja o ispitnom roku u sekretarijati Škole.

Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa