Konsltacije OAS 17.03.2014.

Za studente osnovnih akademskih studija Komunikacije i Savremene kulture raspored predmeta po terminima za petak 16. mart i subotu 17. mart 2018. je sledeći:

Savremene kulturne teorije (Doc. Dr Vladimir Kolarić) 10:00 – 11:30 Učionica 2

Arhivistika (Doc. Dr Nebojša Petrović)  12:00 – 13:30, Učionica 2

Osnove komunikologije (Prof. Dr Boban Tomič ) 12:00 – 13:30, Učionica 4

Teorije kulture i umetnosti (Doc. Dr Vladimir Kolarić) 12:00 – 13:30, Učionica 3

 

Odnosi s medijima (Doc. Dr Momčilo Cebalović ) 10:00 – 11:30, Učionica 3

Političko komuniciranje (Prof. Dr Boban Tomič ) 12:00 – 13:30, Učionica 3

 

Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa