Kraj semestra i raspust

Jesenji semestar zvanično se završava poslednjeg radnog dana u ovoj godini to jest 29. 12.2019. a tada počinje i zimska pauza. Prijavljivanje ispita za januarski ispitni rok obaviće se između 15. i 17. januara a ispitni rok će početi 20. januara i trajaće do 10. februara.

Studentska služba i urava Škole neće raditi u vreme državnih praznika a sve druge dane službe će redovno raditi.

Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa