MAS javni uvid

Master rad na temu „Uticaj štampanih medija 19. veka na razvoj užičkog novinarstva“ kandidata Zorice Milić, studenta master akademskih studija na programu „Kultura i komunikacije“ dostupan je za javni uvid u periodu od 14. 05. 2019. do 29. 05. 2019. godine u Sekretarijatu Škole.

Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa