MAS Konsultacije 24. 03. 2018.

Raspored časova za konsultacije na Master studijskom programu Kultura i komunikacije za subotu 24. mart 2018. je sledeći:

Hermeneutika umetnosti (Doc. Dr Vladimir Kolarić) 10:00 – 11:30 Učionica 1

Geopolitika, kultura i komunikacije (Prof. Dr LJUbiša Despotović) 14:00 – 15:30 Učionica 1

Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa