Master konsultacije 17.03.2018.

Za studente Master akademskih studija Kultura i komunikacije raspored predmeta po terminima za konsultacije za subotu 17. mart 2018. je sledeći:

Hermeneutika umetnosti (Doc. Dr Vladimir Kolarić) 10:00 – 11:30 Učionica 1

Geopolitika, kultura i komunikacije (Prof. Dr LJubiša Despotović)  12:00 – 13:30, Učionica 1

 

Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa