OAS Konsultacije za 12. i 13. 01.

Za studente osnovnih akademskih studija Komunikacije i Savremene kulture raspored predmeta po terminima za petak 12. januar i subotu 13. januar 2018. je sledeći:

Informatika 1 (Prof. Dr Miroljub Kostić) 10:00 – 11:30 Učionica 2

Informatika 2 (Prof. Dr Miroljub Kostić)  13:05 – 14:20, Učionica 2

Istorija komuniciranja i Istorija kulture i umetnosti (Doc. Dr Nebojša Petrović) 14:30 – 16:00, Učionica 2

 

Odnosi s javnošu (Doc. Dr Momčilo Cebalović ) 10:00 – 11:30, Učionica 3

Odnosi s javnošu (Doc. Dr Momčilo Cebalović ) 13:05 – 14:20, Učionica 3

Psihologija (Doc. Dr Maja S. Vukadinović) 14:30 – 16:00, Učionica 1

Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa