OAS Konsultacije

Za studente osnovnih akademskih studija Komunikacije raspored predmeta po terminima za subotu 01.12.2018. je sledeći:

Istorija komuniciranja (Prof. Dr Nebojša Petrović)  12:00 – 13:30, Učionica 2

Etika javnog komuniciranja (Prof. Dr Vesna Milenković) 14:00 – 15:30 Učionica 2

Geopolitika i kultura (Prof. Dr LJubiša Despotović) 10:00 – 11:30 Učionica 3

Religija i kultura (Prof. LJubiša Despotović) 12:00 – 13:30 Učionica 3

Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa