Obuka za Moodle

Studensti studijskog programa Master akademske studije Kultura i komunikacije mogu se prijaviti za jednodnevnu obuku za rad na platformi za elektronsko učenje Moodle.

Nastavu izvodi saradnik u nastavi Nikola Janjić a teme su vezane za korišćenje Moodle-a za studente, polaznike kurseva (predmeta) u okviru redovne nastave.

Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa