Obuka za Moodle

U cilju unapređenja platforme za elektronsko učenje, kao i efikasnijeg ovladavanja alatima za rad u Moodle programu, organizujemo jednodnevnu osnovnu obuku za rad na Moodle platformi u subotu 16. 03. 2019. u periodu od 10:00 do 17:00 časova u slušaonici broj 1.

Obuka je namenjena studentima, odnosno polaznicima kurseva, koji nemaju znanja o Moodle programu već počinju korišćenje po prvi put. Broj mesta je ograničen a polaznici treba da se jave u Studentsku službu radi rezervacije mesta najkasnije do 11. 03. 2019. godine..

Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa