On line konsultacije

U dogovoru sa predmetnim nastavnicima i asistentima po potrebi će biti održavane on line konsultacije tokom trajanka semestra i pre početka ispitnog roka. Cilj online konsultacija jeste da studentima pruži potrebne informacije i didatna usmerenja i podršku u savladavanju predispitnih obaveza, kao i u pripremi za polaganje samog ispita.. Časovi konsultacija biće zakazani naknadno a polaznici predmeta biće o tome obavešteni.

Studenti koji su zainteresovani za dodatne konsultacije treba da se jave predmetnim nastavnicima.

On line konsultacije će biti realizovane u planiranim terminima putem aplikacije Zoom koja se može besplatno preuzeti u AppStore i GooglePlay prodavnicama.

Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa