Распоред испита јануар

ОАС КОМУНИКАЦИЈЕ

ПРВА ГОДИНА  
Назив предмета Датум Време Место
Психологија 05.02. 11.00 С1
Информатика 1 10.02. 11.00 С1
Енглески језик 1 02.02. 11.00 С1
Немачки језик 1 10.02. 10.00 С1
Медијска култура 05.02. 11.00 С1
Нови медији и грађанско новинарство 05.02. 12.00 С1
Анализа дискурса 06.02. 11.00 С1
Етика јавног комуницирања 06.02. 12.00 С1

 

ДРУГА ГОДИНА  
Назив предмета Датум Време Место
Теорија комуницирања 05.02 11.00 С1
Односи са јавношћу 05.02. 11.00 С1
Информатика 2 10.02. 11.00 С1
Енглески језик 3 02.02. 11.00 С1
Немачки језик 3 10.02. 11.00 С1
Маркетинг електронских медија 06.02. 11.00 С1

 

ТРЕЋА ГОДИНА  
Назив предмета Датум Време Место
Јавна сфера и јавно мњење 05.02. 10.00 С1
Медијски систем Србије 05.02. 12.00 С1
Кризно комуницирање 06.02. 10.00 С1
Енглески језик 5 06.02. 11.00 С1
Немачки језик 5 10.02. 11.00 С1
Политички маркетинг 07.02. 11.00 С1
Психологија масовних комуникација 08.02. 11.00 С1
 

 

ЧЕТВРТА ГОДИНА  
Назив предмета Датум Време Место
Маркетинг друштвених мрежа 04.02. 11.00 С1
Енглески језик 7 02.02. 11.00 С1
Немачки језик 7 10.02. 10.00 С1

 

OАС САВРЕМЕНЕ КУЛТУРЕ

ПРВА ГОДИНА  
Назив предмета Датум Време Место
Историја културе и уметности 07.02. 12.00 С1
Психологија 05.02. 11.00 С1
Информатика 1 10.02. 11.00 С1
Енглески језик 1 02.02. 11.00 С1
Немачки језик 1 10.02. 10.00 С1
Културне институције 07.02. 10.00 С1
Музеологија 07.02. 12.00 С1
 

 

ТРЕЋА ГОДИНА  
Назив предмета Датум Време Место
Естетика 05.02. 10.00 С1
Историја уметности 07.02. 13.00 С1
Геополитика и култура 07.02. 12.00 С1
Енглески језик 5 02.02. 10.00 С1
Филмска уметност 06.02. 10.00 С1
Фотографија 06.02 12.00 С1

 

МАС КУЛТУРА И КОМУНИКАЦИЈЕ

Назив предмета Датум Време Место
Методологија научно-истраживачког рада 05.02. 10.00 С1
Психологија стваралаштва 05.02. 13.00 С1
Управљање пројектима културе 07.02. 10.00 С1
Управљање медијским пројeктима 07.02 12.00 С1
Продукција мултимедијалног догађаја 09.02. 10.00 С1
Мултимедијално сценско стваралаштво 09.02. 12.00 С1
Глобалне комуникације 10.02. 10.00 С1
Интеркултурни дијалог 10.02. 12.00 С1

 

Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa