Oznaka: Žan Mone programi


  • Zimska škola Univerziteta u Bolonji

    Univerzitet u Bolonji organizuje zimsku školu ‘Creating Territorial Cooperation: The Impact of the Intercultural Dialogue and Migration Flows in South-East Europe” u okviru programa Erasmusovog  Žan Mone. Školu zajednički organizuju Univerzitet…


Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa