Upis jesenjeg semestra

Obaveštavamo sve studente, svih godina i smerova, da su obavezni da do početka nastave u jesenjem semestru. obave upis jesenjeg semestra.

Upis jesenjeg semestra može obaviti student sa stečenim uslovom za upis narednog semestra ili godine a upis se obavlja u studentskoj službi. Student koji nema uslov za upis naredne godine i ne upiše naredni semestar mora ga pohađati ponovo ili gubi status studenta.

Za upis semestra ili naredne godine studija potrebno je doneti indeks. popunjen obrazac ŠV20 i dokaz o uplati školarine.

Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa