Zakazivanje konsultacija

Obaveštavamo studente da, pored redovnih termina za konsultacije, mogu dobiti i dodatne konsultacije kao podršku u savladavanju nastavnog gradiva i pripremi za polaganje ispita. Dodatne konsultacije studenti zakazuju u komunikaciji e-mailom sa svakim pojedinačnim nastavnikom.

Pored redovnih konsultacija koje će profesori održavati prema posebnom rasoredu u kabinetima i/ili učionicama, od prolećnog semestra biće uvedeni i posebni termini za online konsultacije putem Skype pojedinačne i/ili konferencijske veze.

Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa