Završetak semestra i raspust

Nastavne aktivnosti u jesenjem semestru školske 2017/18 godine završavaju se u petak 19. januara 2018. godine. Istog dana počinje i zimski raspust u trajanju od tri sedmice, tako da prolećni semestar zvanično počinje 19. februara 2018. godine.

Raspored ispita u januarskom ispitnom roku biće posebno objavljen po prijemu prijava za polaganje ispita.

Do prijave ispita nastavnici su dužni da overe rubrike u indeksu o pohađanju nastave i savladavanju predispitnih obaveza studenata.

Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa