Autor: Tijana Đurović


  • Poseta Naxi radiju

    Podovom Dana studenata četvrtog aprila a u okviru aktivnosti podkast sekcije Fakulteta, organizujemo studijsku posetu redakciji Naxi radija u Beogradu. Cilj ove posete je da se naši studenti upoznaju sa…

  • Ispitni rok April 2022.

    Prijava ispita za aprilski ispitni rok trajaće od 28. do 31. marta 2022. godine. Ispiti se mogu prijaviti u Studentskoj službi VŠK popunjavanjem ispitne prijave ili slanjem prijave elektronskom poštom…


Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa