Stranica za e-podršku

Ova web lokacija rezervisana je za studente i nastavnike VŠK a njena funkcija je da na jednom mestu objedini sve važne servise i resurse za učenje i savladavanje nastavnih planova i programa. Ovo je mesto koje uvek treba posetiti prilikom on-line posete Školi. Ovde će biti uvek postavljene najnovije i važne informacije za studente i nastavnike, razvrstane po rubrikama i kategorijama. Da ne biste ništa propustili važno je da redovno posećuejte ovu stranicu.

Sa ove stranice jednim klikom možete preći na platformu za elektronsko učenje Moodle, platformu za elektronski dosije studenta eStudent ili Vaš lični inbox na WebMailu.

U slučaju poteškoća ili potrebe za dodatnim informacijama uvek možete kontantirati naše administratore i dobiti instrukcije za rešavanje problema.

Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa