Svi e-servisi na jednom mestu

Ovaj sajt je glavno mesto preko koga studenti i nastavnici pristupaju svim sadržajima i servisima potrebnim za učenje i rad na Visokoj školi za komunikacije. Sa ovog mesta pristupate svim elektronskim servisima Škole i najvažnijim informacijama o nastavnim i vannastavnim aktivnostim. Za pristup ličnim nalozima elektronske pošte, Moodle platforme i e-Student servisa neophodni su korisničko ime i šifra.

Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa