Ažuriranje podataka i informacija

Na ovoj strani uvek ćete naći najnovije i važeće informacije koje se odnose na nastavne i vannastavne aktivnosti. Međutim, neophodno je da podjednako redovno pristupate i koristite kako ovu stranicu tako i glavne elektronske servise Škole – Moodle platformu za e-učenje, e-Student servis i Vaš školski mailbox. Redovnost ažuriranja i korišćenja svih servisa je od suštinskog značaja za uspešan rad.

Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa