Ažuriranje podataka i informacija

Na ovoj strani uvek ćete naći najnovije i važeće informacije koje se odnose na nastavne i vannastavne aktivnosti. Međutim, neophodno je da podjednako redovno pristupate i koristite kako ovu stranicu tako i glavne elektronske servise Škole – Moodle platformu za e-učenje, e-Student servis i Vaš školski mailbox. Redovnost ažuriranja i korišćenja svih servisa je od suštinskog značaja za uspešan rad.