Septembarski upisni rok traje!

Upis na studijske programe Visoke škole za komunikacije vršiće se u septembarskom upisnom roku prema pravilima iz Konkursa za upis studenata. Svoje mesto u upisnoj procedurri može se rezervisati već sada online prijavljivanjem za upis. Popunite elektronsku prijavu i sačekajte poziv za dalja uputstva i informacije vezane za upis.

Za više informacija pozovite nas u Vašoj nacionalnoj mreži:

SRB: +381 64 980 60 60

BiH: +387 65 172 182

MN: + 382 68 213 007

CRO: +385 99 67 96 215

Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa