Važno

VŠK važne informacije


  • VŠK na Sajmu obrazovanja

    Obaveštavamo i ujedno pozivamo sve studente, kao i one koji će to tek postati, da nas posete na predstojećem Sajmu obrazovanja u hali 2a Beogradskog sajma u periodu od 25.…

  • Uputstvo za WebMail

    Svi studenti, nastavnici, saradnici i zaposleni na VŠK imaju dodeljene jedinstvene adrese elektronske pošte koje su namenjene za kominiciranje u vezi sa školskim aktivnostima. Sve adrese su u formatu ime.prezime@viskom.ac.rs a…


Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa