Parlament

Obaveštenja o radu Studentskog parlamenta


  • Sednica Studentskog parlamenta

    Sednica Studentskog parlamenta održana je u četvrtak 26. januara u 10 časova u prostorijama Škole a tema ove sednice bila je posvećena organizaciji studenstskih aktivnosti i stručne prakse. Zajedno sa…

  • Studentski parlament

    U ponedeljak 31. oktobra održaće se redovna godišnja sednica Studentskog parlamenta na kojoj će biti analiziran dosadašnji rad, usvojen plan rada za nastupajuću školsku godinu i podeljena zaduženja među članovima…


Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa