Ispiti

Važne informacije i rokovi u vezi sa ispitima


 • Januarski ispitni rok 2023

  Prijava ispita za januarski ispitni rok trajaće od 3. do 6. januara 2023. godine . Ispiti se mogu prijaviti u Studentskoj službi VŠK popunjavanjem ispitne prijave ili slanjem email poruke…

 • Ispitni rok Septembar 2022

  Prijava ispita za septembarski ispitni rok trajaće od 25. do 31. avgusta 2022. godine. Ispiti se mogu prijaviti u Studentskoj službi VŠK popunjavanjem ispitne prijave ili slanjem prijave elektronskom poštom…

 • Ispitni rok April 2022.

  Prijava ispita za aprilski ispitni rok trajaće od 28. do 31. marta 2022. godine. Ispiti se mogu prijaviti u Studentskoj službi VŠK popunjavanjem ispitne prijave ili slanjem prijave elektronskom poštom…

 • Januarski ispitni rok

  Prijava ispita za januarski ispitni rok trajaće od 15. do 17. januara 2020. godine . Ispiti se mogu prijaviti u Studentskoj službi VŠK popunjavanjem ispitne prijave. Ispitni rok će se…

 • Oktobarski ispitni rok

  Prijava ispita za septembarski ispitni rok trajaće od 10. do 14. septembra 2019. godine . Ispiti se mogu prijaviti u Studentskoj službi VŠK popunjavanjem ispitne prijave. Ispitni rok će se…

 • Aprilski ispitni rok

  Prijava ispita za aprilski ispitni rok trajaće od 01. do 05. aprila 2019. godine . Ispiti se mogu prijaviti u Studentskoj službi VŠK popunjavanjem ispitne prijave. Ispitni rok će se…


Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa