Ispiti

Važne informacije i rokovi u vezi sa ispitima


 • Januarski ispitni rok

  Prijava ispita za januarski ispitni rok trajaće od 08. do 11. januara 2019. godine . Ispiti se mogu prijaviti u Studentskoj službi VŠK popunjavanjem ispitne prijave. Ispitni rok će se…

 • Raspored ispita jun

  Ispiti u junskom ispitnom roku će biti održani prema sledećem rasporedu po danima, vremenu i mestu održavanja ispita. Predmeti za koje je predviđeno održavanje pismenog i usmenog ispita će biti…

 • Overa semestra

  Obaveštavamo sve studente osnovnih i master studijskih programa da su u obavezi da blagovremeno prikupe potpise profsora iz svih predmeta koje su pohađali tokom prolećnog semestra, kako bi na vreme…

 • Aprilski ispitni rok

  Obaveštavno studente da će se aprilski ispitni rok, prema kalendaru rada za školsku 2017./2018. godinu, održati između 19. 04. 2018. do 30. 04. 2018. godine. Detaljan raspored ispita objavićemo do…

 • Rok za prijavu ispita

  Prijave za polaganje ispita primaće se 22. i 23. januara 2018. godine u vremenu od 09:00 do 15:00 časova u kabinetu broj 1. Studenti koji nisu u mogućnosti da navedenog…

 • Распоред испита јануар

  ОАС КОМУНИКАЦИЈЕ ПРВА ГОДИНА   Назив предмета Датум Време Место Психологија 05.02. 11.00 С1 Информатика 1 10.02. 11.00 С1 Енглески језик 1 02.02. 11.00 С1 Немачки језик 1 10.02. 10.00…


Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa