Rok za prijavu ispita

Prijave za polaganje ispita primaće se 22. i 23. januara 2018. godine u vremenu od 09:00 do 15:00 časova u kabinetu broj 1. Studenti koji nisu u mogućnosti da navedenog dana lično dođu treba da kontaktiraju Sekretarijat i da dogovore način i vreme dostave prijava s tim što krajnji rok za dostavu prijava mora biti 23. 01. 2018.

Prijave se dostavljaju na standardnom propisanom obrascu koji se besplatno dobija u sekretarijatu ili kupuje u knjižarama Prosvetnog pregleda u Beogradu.

Prijava ispita se ne naplaćuje.

Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa