Overa semestra

Obaveštavamo sve studente osnovnih i master studijskih programa da su u obavezi da blagovremeno prikupe potpise profsora iz svih predmeta koje su pohađali tokom prolećnog semestra, kako bi na vreme mogao da se zaključi semestralni list i konstatuje ispunjenos predispitnih obaveza studenata.

Takođe podsećamo na obavezu blagovremenog plaćanja školarine jer su ispunjenost predispitnih obaveza i izmirenje školarine uslovi za izlazak na ispite.

Sve potrebne informacije u Studentskoj služni ili mailom: branka.blagojevic@viskom.ac.rs

Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa