Ispitni rok Septembar 2022

Prijava ispita za septembarski ispitni rok trajaće od 25. do 31. avgusta 2022. godine. Ispiti se mogu prijaviti u Studentskoj službi VŠK popunjavanjem ispitne prijave ili slanjem prijave elektronskom poštom u Studentsku službu, pri čemu se originalna papirna verzija prijave mora naknadno dostaviti.

Ispitni rok će se održati od 01. do 20. septembra 2022. godine prema rasporedu ispita koji će biti naknadno objavljen.

Potrebno je da studenti ispune sve svoje predispitne obaveze i steknu najmanje 35 poena iz predispitnih obaveza da bi stekli pravo prijavljivanja ispita. Uplata naknade za prijavu ispita u visini od 500,00 dinara vrši se na žiro račun Škole prema podacima sa sajta.

Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa