Sednica Studentskog parlamenta

Sednica Studentskog parlamenta održana je u četvrtak 26. januara u 10 časova u prostorijama Škole a tema ove sednice bila je posvećena organizaciji studenstskih aktivnosti i stručne prakse.

Zajedno sa Sekretarijatom Škole dogovoreno je da se Studentski parlament više angažuje kako bi se animirao veći broj studenata u oaktivnostima samog Parlamenta, ali i na stručnoj praksi i studijskim posetama koje predstoje.

Dogovoreno je da se tokom februara pripreme i za prolećni semestar zakažu studijske posete i gostujuća predavanja stručnjaka i eksperata iz medija, marketinga i odnosa s javnošću a posete studenata biće organizovane u redakcijama medija, PR i marketinškim agencijama.

Pozivamo sve studente koji su zainteresovani da se uključe u ove aktivnosti kao i da se jave Danijeli Petrović i Matiji Milivojeviću.

Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa