COVID19: Obustava nastave

U skladu sa merama u toku vanrednog stanja u Republici Srbiji VŠK obustavlja redovnu nastavu u prolećnom semestru do daljnjeg a svoje aktivnosti ćemo prilagoditi novonastaloj situaciji sa ciljem da se nastava i rad škole prilagode i dalje realizuju.

O načinu održavanja nastave na daljinu obavestićemo studente a sve službe Škole biće dostupne za kontakt i realizaciju radnih aktivnosti online i telefonski.

Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa