Januarski ispitni rok

Januarski ispitni rok počinje 22. januara 2018. godine i to prema sledećim aktivnostima:

Prijavljivanje ispita – 22. do 23. januar 2018. Ispiti se mogu prijaviti elektronskom poštom ali je obavezno dostavljanje popunjenog zvaničnog obrasca ispitne prijave do održavanja ispita. Obrazac prijave se dobija u Sekretarijatu. Student može prijaviti ispit ukoliko je, za svaki prijavljeni predmet, sakupio najmanje 30 poena iz predispitnih obaveza i da je izmirio pristigle rate školarine prema Školi.

Održavanje ispita – 23. januar do 12. februar 2018. godine, prema rasporedu koji će biti objavljen 23. januara.

Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa