Javni uvid MAS

Master rad na temu “White Field džez festival – potencijali i razvoj kulturnih institucija” kandidata Kemala Musića, studenta master akademskih studija na programu Kultura i komunikacije, dostupan je na javnom uvidu u Sekterarijatu Škole.

Javni uvid traje od 05. 02. 2019. do 20. 02. 2019.

Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa