Junski ispitni rok

Prijave ispita za junski ispitni rok studenti mogu obaviti od 03. juna do 05. juna 2019. godine, popunjavanjem ispitnih prijava i predajom istih u Studentsku službu Škole.

Ispiti, prema planu održavanja i u dogovoru sa profesorima, biće održani u vremenu od 06. juna do 05. jula 2019. godine.

Bliža obaveštenja i informacije studenti mogu dobiti od predmetnih nastavnika ili u Studentskoj službi.

Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa