Junski ispitni rok 2020

Prijava ispita za junski ispitni rok trajaće od 25. do 29. maja 2020. godine. Ispiti se mogu prijaviti u Studentskoj službi VŠK popunjavanjem ispitne prijave.

Ispitni rok će se održati od 01. do 20. juna 2020. godine prema rasporedu ispita koji će biti naknadno objavljen.

Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa