MAS javni uvid

Master rad na temu „Zastupljenost kulturnih sadržaja u programu lokalnih radio stanica – primjer opština Bijelo Polje“ kandidata Azre Hrapović studentkinje master akademskih studija na programu Kultura i komunikacije, dostupan je za javni uvid u Sekretarijatu Škole od 24. 04. 2019. do 09. 05. 2019. godine.

Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa